Жеке қабылдауды ұйымдастыру және өткізу қағидасы

Баспаға арналған нұсқасыБаспаға арналған нұсқасыPDFPDF

Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Соты Төрағасының
2013 жылғы «26» желтоқсан
№ 278 өкімімен
БЕКІТІЛГЕН

Жоғарғы Сотта, жергілікті және басқа соттарда жеке тұлғаларды, заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды ұйымдастыру және өткізу қағидасы

  1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Қағида «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Конституциялық заңына, «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы    12 қаңтардағы және «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы   27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзірленді.

1.2. Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды Жоғарғы Сот Төрағасы және Жоғарғы Соттың қадағалаушы сот алқаларының төрағалары, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің (Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты аппаратының) (бұдан әрі – Департамент) басшысы, облыстық, қалалық, аудандық және оларға теңестірілген соттардың төрағалары, облыстық және оған теңестірілген соттар кеңселерінің басшылары жүргізеді.

1.3. Жеке қабылдау кезінде түскен өтініштер сот төрелігін жүзеге асыру процесіне араласуға жол бермей, қабылдауды жүргізіп отырған тұлғаның құзыреті шегінде шешілуге жатады.

Сот ісін жүргізу тәртібінде қарауға жататын мәселелер бойынша жеке қабылдауға сұранған кезде Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы заңнама нормаларына түсіндірме беріледі.

1.4.  Жеке тұлғаларды, заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды ұйымдастыруға және өткізуге жауапты тұлғалар судья әдебінің, мемлекеттік қызмет туралы, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау туралы, әкімшілік рәсімдер туралы заңнаманың нормаларын, соттарда іс қағаздарын жүргізу туралы ведомстволық нормативтік актілердің талаптарын және осы Қағиданың ережелерін қатаң сақтауды қамтамасыз етуге міндетті.

  1. Жеке тұлғаларды, заңды тұлғалардың өкілдерін  жеке қабылдауды ұйымдастыру

2.1. Жоғарғы Сотта, жергілікті және басқа соттарда жеке тұлғаларды, заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды уәкілетті лауазымды тұлғалар тиісті соттың төрағасы бекітетін кестеге сәйкес жүргізеді.

2.2. Соттарда азаматтарды жеке қабылдауды ұйымдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету олардың құзыретіне сәйкес Департаменттің (сот аппараттары) құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жүктеледі.

2.3. Қабылдауды жүргізетін тұлға туралы деректер, қабылдаудың күні мен уақыты көрсетілген, мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесі соттардың қарауға ыңғайлы жерінде орналастырылады, сондай-ақ тиісті соттың Интернет-ресурсында жарияланады. 

2.4. Жеке қабылдау күні мереке немесе демалыс күніне түсетін жағдайда жеке қабылдаудың өткізілетін күні одан кейінгі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Тиісті ақпарат осы Қағиданың 2.3-тармағында бекітілген тәртіппен жеке және заңды тұлғалардың назарына жеткізіледі.

2.5. Жеке қабылдауды жүргізуге уәілетті лауазымды тұлға жекелеген тұлғаларды олардың тұрғылықты жерін, денсаулық жағдайын, жасын және басқа да мән-жайларды ескере отырып, бекітілген кестеден тыс, арыз берген күні қабылдау туралы шешім қабылдауға құқылы.  

2.6. Жеке қабылдау сот ғимаратында жүргізіледі. Жеке тұлғалардың, заңды тұлғалар өкілдерінің мүдделерін ескере отырып, олардың келісімімен, жеке қабылдау бейнеконференбайланыс арқылы өткізілуі мүмкін.

2.7. Азаматтарды жеке қабылдауды ұйымдастыру азаматтардың сот ғимараттарында болу қағидаларын, өткізу және объект ішіндегі режим туралы нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады.

Жеке қабылдау басталғанға дейін белгіленген тәртіппен келген азаматтардың жеке бастарын анықтау шаралары қабылданады.

2.8. Азаматтарды қабылдау арыз беруге байланысты кезектілік сақталып жүргізіледі. 

Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестірілген тұлғалар, мүгедектер, жүкті әйелдер және мемлекеттік наградалары бар адамдар кезектен тыс қабылданады.

2.9. Жеке қабылдау мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жүргізіледі. Қажет болған жағдайларда жеке тұлғаның немесе заңды тұлға өкілінің ана тілін немесе өзі білетін тілді қолдануға құқықтарын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылданады.

2.10. Жеке қабылдауды жүргізетін лауазымда тұлға жеке тұлғаның немесе заңды тұлға өкілінің өтінішін мәні бойынша шешу үшін түбегейлі шаралар қабылдайды.

Егер лауазымды тұлға өтінішті жеке қабылдау уақытында шеше алмаса, ол жазбаша түрде жазылады және онымен жазбаша өтініш ретінде жұмыс жүргізіледі.

2.11. Жеке қабылдауда берілген өтініштерге жазбаша жауаптар, әдетте, қабылдауды жүргізген лауазымды тұлғаның қол қоюымен беріледі.

  1. Жоғарғы Сотта азаматтарды жеке қабылдауды ұйымдастырудың ерекшеліктері

3.1. Жоғарғы Сотта азаматтарды жеке қабылдауды ұйымдық-техникалық қамтамасыз етуді осы Қағидаға 1-қосымшадағы бекітуге сәйкес Департаменттің құрылымдық бөлімшелері жүзеге асырады.

3.2. Жеке тұлғалар және заңды тұлғалардың өкілдері қабылдауға жазылу жөніндегі жазбаша арызбен, сондай-ақ бейнеконференцбайланысты пайдаланып, жеке қабылдау туралы өтінішпен алдын-ала жүгінуге құқылы.

3.3. Жеке қабылдауға жазылу, бейнеконференцбайланысты пайдалану туралы арыздар электрондық үкімет порталы немесе Жоғарғы Соттың Интернет-ресурсы арқылы электрондық байланыс құралдары қолданылып берілуі мүмкін.

Арыздың электрондық түріне электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылуы тиіс.

3.4. Жеке қабылдау мәселелері бойынша жазбаша, соның ішінде электрондық арыз жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау туралы заңнаманың талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Жеке қабылдауды тиімді ұйымдастыру мақсатында арызға дәлелдерді растайтын материалдар, арыз берген адамның өкілеттіктерін растайтын құжаттар, тиісті түрде расталған сот актілерінің көшірмелері не оларды сұрату жөніндегі өтініш қоса беріледі.  

Сұрақтың мәні көрсетілмеген жеке қабылдауға сұрану жөніндегі өтініш оны берген адамға қараусыз қайтарылады.  

3.5. Жеке қабылдау мәселелері жөніндегі өтініштер ұйымдық-техникалық шараларды қабылдау үшін жеке қабылдауды жүргізетін лауазымды адамның қызметін қамтамасыз ететін Департаменттің тиісті құрылымдық бөлімшелеріне таратылады.  

Нақты сот істері бойынша іс жүргізушілік шешімдердің және сот әрекеттерінің заңдылығымен байланысты Жоғарғы Сот басшылығының жеке қабылдауы мәселелері жөніндегі өтініштер олардың шешілуін ұйымдастыру үшін Жоғарғы Соттың тиісті қадағалаушы сот алқаларының хатшылықтарына беріледі.

3.6. Қажеттілігіне байланысты жеке қабылдауды жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше азаматтарды жеке қабылдауға уәкілетті лауазымды тұлғаға бейнеконференцбайланысты пайдалану туралы ұсыныс енгізеді.

3.7. Бейнеконференцбайланыс арқылы жеке қабылдау жүргізу туралы шешім мүдделі жеке тұлғаларға және заңды тұлғалардың өкілдеріне, сондай-ақ тиісті соттың кеңсесіне электрондық жүйенің іске қосылатын күні мен уақыты көрсетіліп алдын ала хабарланады.

3.8. Бейнеконференцбайланыс арқылы жеке қабылдауды жүргізу кезінде қабылдауға келген адамдардың жеке басын куәландыруды, аудиосигналдың және бейнесуреттің қабылдануын бақылауды сот кеңсесінің жауапты қызметкерлері қамтамасыз етеді.

3.9. Жеке қабылдау уақытында жеке тұлғалардан және заңды тұлғалардың өкілдерінен түскен арыздар орындау үшін жеке қабылдау жүргізіп отырған лауазымды тұлғаның бұрыштамасына сәйкес бөлінеді.

3.10. Жеке қабылдауда берілген азаматтық, қылмыстық істер бойынша заңды күшіне енген сот актілерін қадағалау тәртібімен қайта қарау туралы өтініштер, шағымға немесе өтінішке наразылықтар, қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес келетін басқа да іс жүргізушілік сипатындағы құжаттар Жоғарғы Соттың тиісті қадағалаушы сот алқаларына беріледі.

3.11. Жеке қабылдау мәселелері жөніндегі жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін, сондай-ақ жеке қабылдау уақытында түскен өтініштерді тіркеу, есепке алу және олардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы бекіткен Жоғарғы Сотта құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.

Жеке қабылдаудан түскен өтініштерге «жеке қабылдаудан» деген белгі қойылады.

3.12. Жеке тұлғаның немесе заңды тұлға өкілінің әрбір өтініші бойынша Жалпы бөлімнің жауапты қызметкері қабылдау жүргізілген күні осы Қағидаға 2-қосымшада белгіленген нысан бойынша қабылдауға келушілердің есеп карточкасын толтырады.

3.13. Қабылдауға келушілердің есеп карточкасы, тұлғаның жазбаша өтініші, қолда бар барлық қадағалау өндірістері және басқа да материалдар қабылдауды жүргізетін лауазымды тұлғаға қабылдау басталғанға дейін беріледі.

3.14. Қабылдау аяқталғаннан кейін қабылдаудың нәтижелері туралы мәлімет, қабылдау жүргізген лауазымды тұлғалардың тапсырмалары мен бұрыштамалары салынған жеке және заңды тұлғалардың жазбаша өтініштері, қадағалау өндірістері және басқа да материалдар есепке алу және қатыстылығына байланысты тапсыру үшін тез арада Жалпы бөлімге беріледі.

3.15. «Жеке қабылдаудан» деген белгісі бар өтініштер арыз берген адамға қабылдауды жүргізген лауазымды тұлға не оның тапсырмасы бойынша басқа лауазымды тұлға қол қойған дәлелді жауаптың негізінде, сондай-ақ Жоғарғы Сот Төрағасының, Жоғарғы Соттың қадағалаушы сот алқасы төрағасының өтінішті қарауды тоқтату туралы қабылдаған шешімдеріне байланысты бақылаудан алынады. 

1-қосымша

Жоғарғы Сотта жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды ұйымдық-техникалық жағынан  қамтамасыз етудің бекітілуі

Жеке қабылдауды жүргізетін лауазымды тұлға

Жеке қабылдауды ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелер

Ескерту

Жоғарғы Соттың Төрағасы

Жалпы бөлім

Жеке қабылдауды ұйымдастыру, соның ішінде бейнеконференцбайланысты пайдалану арқылы ұйымдастыру, қадағалау өндірістерін дайындау, өтініштерді есепке алу мен тіркеу

Төраға хатшылығы (Төрағаның кеңесшілері)

Жеке қабылдауды дайындауға және өткізуге, жеке қабылдау мәселелері жөніндегі өтініштерді қарауға қатысу

Жоғарғы Соттың қадағалаушы сот алқаларының хатшылықтары

Жеке қабылдауды дайындауға, жеке қабылдау мәселелері жөніндегі өтініштерді қарауға қатысу

Ішкі қауіпсіздік және соттарда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бөлімі

Жеке қабылдаудың өткізілуін қамтамасыз ету

Жоғарғы Соттың азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі қадағалаушы сот алқасының төрағасы

Азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі қадағалаушы сот алқасының хатшылығы

Жеке қабылдауды ұйымдастыру, соның ішінде бейнеконференцбайланысты пайдалану арқылы ұйымдастыру

Жалпы бөлім

Қадағалау өндірістерін дайындау, өтініштерді есепке алу мен тіркеу

Ішкі қауіпсіздік және соттарда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бөлімі

Жеке қабылдаудың өткізілуін қамтамасыз ету

Жоғарғы Соттың қылмыстық істер жөніндегі қадағалаушы сот алқасының төрағасы

Қылмыстық істер жөніндегі қадағалаушы сот алқасының хатшылығы

Жеке қабылдауды ұйымдастыру, соның ішінде бейнеконференцбайланысты пайдалану арқылы ұйымдастыру

Жалпы бөлім

Қадағалау өндірістерін дайындау, өтініштерді есепке алу мен тіркеу

Ішкі қауіпсіздік және соттарда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бөлімі

Жеке қабылдаудың өткізілуін қамтамасыз ету

Жоғарғы Соттың жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің (Жоғарғы Сот аппаратының) басшысы

Құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі

Жеке қабылдауды ұйымдастыру, соның ішінде бейнеконференцбайланысты пайдалану арқылы ұйымдастыру, қажетті материалдарды дайындау

Жалпы бөлім

Өтініштерді есепке алу және тіркеу

Ішкі қауіпсіздік және соттарда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бөлімі

Жеке қабылдаудың өткізілуін қамтамасыз ету

2-қосымша

Қабылдауға келушілердің есеп карточкасы

 «__­__»___________201_ ж.

Арыз берушінің тегі, аты, әкесінің аты______________________________________
____________________________________________________________________

Арыз берушінің жұмыс орны мен атқаратын қызметі_________________________
___________________________________________________________________

Мекенжайы_________________________________________________________
___________________________________________________________________

Арыздың қысқаша мазмұны____________________________________________
___________________________________________________________________

Қабылдауды жүргізуші тұлға____________________________________________
___________________________________________________________________

Кімге және не тапсырылды, күні_________________________________________
___________________________________________________________________

Арызды қараудың нәтижелері___________________________________________

Бейнеконференцбайланысты пайдалану туралы белгі_______________________

Пікірлер мен ұсыныстар